Kakaiakako wanen teka Seimat kakai Seimat. Kako kumahe kilan kakak kakai Seimat. Aile ape kako hanau elieliwa natukako kakai Seimat lehe i kum taxix.

 

Tehu websait ie ti hualiai hanaui ridaiai ma taiai kakai Seimat. I huali teka tame ma tini akaik Seimat ti hanaui natulaha ma tin ti hualiai teka tisa hanaui akaik leili sukul.

Leti aheti lihen lih.

Nga ngahaini ingan.

Hula sohutiawi na huohue kahun.

Huni kou hangouta ungoung.

Tepanim peheno patul he tea pata lalap.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.